Gurmukh Parupkari | Bhai Satwinder Singh | Bhai Harwinder Singh

Gurmukh Parupkari | Bhai Satwinder Singh | Bhai Harwinder Singh

PTC Records presents Punjabi Shabad Gurmukh Parupkari by Bhai Satwinder Singh and Bhai Harwinder Singh