Shabad hamri jehba ek prabh har ke bhai kamaljit singh ji