Ab hum chali thakur pai haar bibi ravinder kaur ji